Competencias sociais

Refírese a capacidade de ter boas relacións con outras persoas. Implica dominar habilidades sociais básicas, capacidade para unha comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociais…

Inclúe as seguintes competencias:

 • Dominar as habilidades sociais básicas. A escoita, dar as grazas, pedir un favor, manter unha actitude dialogante…
 • Respeto polos demáis. É a aceptación e apreciación das diferenzas individuais e grupais así coma a valoración dos dereitos das persoas.
 • Comunicación receptiva. É a capacidade para atender aos demáis tanto na comunicación verbal coma non verbal
 • Comunicación expresiva. É a capacidade para iniciar e manter conversacións, expresar pensamentos e sentimentos con claridade, tanto en comunicación verbal como non verbal.
 • Compartir emocións.
 • Comportamento prosocial e cooperación. É a capacidade para realizar accións a favor doutras persoas sen que o solicitasen.
 • Traballo en equipo. Capacidade para formar parte de equipos eficientes, onde hai climas emocionais positivos enfocados a unha acción coordinada.
 • Asertividade. Significa a capacidade para defender e expresar os propios dereitos, opinións e sentimentos ao mesmo tempo que hai un respeto cara os demáis, coas súas opinións e dereitos.
 • Prevención e xestións de conflitos. É a capacidade para identifcar, anticiparse e afrontar resolutivamente conflitos sociais e problemas interpersoais. A capacidade de negociacións e mediación son importantes cara unha resolución pacífica do problema.
 • Capacidade para xestionar situacións emocionais. Trátase de activar estratexias de regulación emocional colectiva.
 • Liderazgo emocional. Consiste en influir sobre as persoas para que se movilicen cara a consecución de obxectivos importantes.
 • Clima emocional. Capacidade para contribuir a crear climas emocionais positivos