As emocións

As emocións forman parte do noso día a día, recoñecelas, saber como e por que se manifestan servirá para trazar unha guía de acción que teña como obxectivo prioritario e esencial o benestar emocional do alumnado.