Que son as emocións?

Etimolóxicamente, emoción procede do latín movere (mover), co prefixo “e”, que pode significar mover cara fóra, sacar fóra de nós mesmos. Esto fainos pensar que na palabra xa ven implícita a tendencia á acción.

Moitas son as definicións propostas ó longo dos anos polos diferentes autores:

Unha emoción “é un estado afectivo que experimentamos, unha reacción de carácter brusco, que ven acompañada de sensacións. É algo que se sente. Aparece en nós como resposta a acontecementos (externos ou internos)” (Miguel Varela Mª del C.,2006)

Pero Bisquerra afirma que existe bastante acordo entre todos os autores en que unha emoción é:

Un estado complejo del organismo, generado habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno.