O conto como instrumento emocional

O profesorado pode utilizar o conto como un instrumento de transmisión de valores, empatía e actitudes positivas. A partir dos relatos, pódense realizar dinámicas nas que as nenas e os nenos dialoguen sobre as súas emocións.

Presentamos aquí tres propostas.

Outros contos: